All posts filed under “Zarządzanie portfelem

Bilansowanie zasobów w zarządzaniu portfelem projektów

W swoich doświadczeniach wiele razy spotykałem się z sytuacją kiedy grupa ludzi/człowiek w jakiejś firmie/organizacji posiada przekonanie że największym problemem w dostarczaniu projektów jest bilansowanie zasobów (a właściwie jego brak).

Czym jest bilansowanie zasobów ? W największym skrócie: bilansowanie zasobów to weryfikacja czy firma/dział dysponuje zasobami wystarczającymi do realizacji zaplanowanych działań. W zależności od specyfiki firmy oraz zasobów takiej weryfikacji dokonuje się w różnej perspektywie (tydzień … rok i dłużej).